(อยู่ระหว่างพิจารณาส่งมอบให้เป็น server ของส่วนราชการในการควบคุมดูแลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ)

 

 

 

บริการจัดทำประวัติบุคคลพร้อมบันทึกภาพด้วยกล้อง WebCam สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ โทร 086-3064877 email : extcal@gmail.comเริ่มเปิดใช้งานวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

โปรแกรมทำงานบน Google Chrom http://crimes.police.go.th/home.html

โปรแกรมทำงานบน Google Chrome ดีกว่าเปิดด้วย Internet Explorer

กล้องเวบแคมแนะนำรุ่น OKER 177 ให้ภาพชัดสุดราคาไม่แพง

 

Date Created: Mon Jul 9 22:29:35 2012
     
    Update Lm2557    
         
           
           
    เบอร์โทรบริษัทที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม      
           
             
             
             

no license manager , error 9001 no license manager , polis , ami, crime , บัตรไม่ถูกต้อง , ยังไม่ได้เสียบบัตร , ami6.12 , ami6.11, ami6.10 , สืบค้นทะเบียนราษฎร